Kayıtlar

Yüksek Gerilim Tel Çekme Makine Ve Ekipmanları

Yüksek Gerilim Tel Çekme Makine Ve Ekipmanları  Yüksek gerilim tel çekme makine ve ekipmanları   yüksek gerilim hatlarında  tel çekmek için kullanılır. Bu teller üç fazlı olup tek devrelidir. Tel çekimi sırasında direklerin kulesinden yıldırıma karşı koruma amaçlı “koruma telleri” çekilmektedir. Ayrıca kuşları enerji iletim hatlarından uzaklaştırmak amacıyla direklere “kuş kovanlar” takılmaktadır. Enerji iletim hatlarında hattı taşıyan direklerde bulunan traverslerdeki izolatörlerin bağlantı yerinin üst kısmına kuş konmasıveya yuva yapması istenmez. Bu nedenle traverslerin bu kısmına kuşların konmaması için U veya V şeklin de bir kuşkonmaz malzemeleri montaj edilir. Söz konusu malzeme arası çapraz bir şekilde galvanizli ince bağlama teli ile bağlanır. Aksi halde kuş pislikleri izolatörleri kısa devre ederek, Yüksek Gerilim Tel Çekme Makine Ve Ekipmanlarında toprak arızasına sebep olur. Özellikle büyük yapılı kuşlar konarken ya da havalanırken gerilim hatlarına temasta bulunarak hem